درخواست های آموزشی شما

شما میتوانید هرگونه آموزشی را که میخواهید در صفحه ی بعد با درج عنوان آن از ما درخواست نمایید

زبان های بین المللی آیینه
دردانشکده ی مجازی زبان های بین المللی آیینه عضوشویدوازامکانات خاص وآنلاین بهره مندشویدوباکمترین هزینه بیاموزید

جدیدترین آموزش ها


آشنایی با طراحی وب

شما میتوانید با چگونگی طراحی وب سایت به زبان ساده آشنا شوید و درصورت داشتن هرگونه سئوال دراین مورد به صفحه ی درخواست ها رفته و درآنجا مطرح نمایند.

23 اردیبهشت 1395

آشنایی با روبان دوزی

شما میتوانید با چگونگی روبان دوزی به زبان ساده بصورت ویدیویی آشنا شوید و درصورت داشتن هرگونه سئوال دراین مورد به صفحه ی درخواست ها رفته و درآنجا مطرح نمایند.

09 اسفند 1395