زبان های بین المللی آیینه

در دانشکده ی مجازی زبان های بین المللی آیینه عضو شوید واز امکانات خاص وآنلاین بهره مند شویدوباکمترین هزینه بیاموزید


آموزش های ویدیئویی

شما میتوانید با ورود به این بخش از آموزش های ما بصورت ویدیئویی بهره مند گردید  


جدیدترین آموزش ها


آشنایی با طراحی وب

شما میتوانید با چگونگی طراحی وب سایت به زبان ساده آشنا شوید و درصورت داشتن هرگونه سئوال دراین مورد به صفحه ی درخواست ها رفته و درآنجا مطرح نمایند.

15 اردیبهشت 1396

آشنایی با روبان دوزی

شما میتوانید با چگونگی روبان دوزی به زبان ساده بصورت ویدیویی آشنا شوید و درصورت داشتن هرگونه سئوال دراین مورد به صفحه ی درخواست ها رفته و درآنجا مطرح نمایند.

15 اردیبهشت 1396